Search results

Records found: 66  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0001576 xcla^"
 1. Rozhodnutí soudu o dělení pozemku pro účely převodu náhradního pozemku na oprávněnou osobu dle VlVzP : stanovisko pléna ÚS z 12. 10. 2021, sp. zn. Pl. ÚS-st. 54/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 13. 
  article

  article

 2. Ústavní soud: Květná zahrada v Kroměříži funkčně nesouvisí se zámkem.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 30, (2022), č. 3, s. 56. 
  article

  article

 3. Služebnost : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2019, sp. zn. 22 Cdo 1187/2019.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 1, s. 7-15. 
  article

  article

 4. Výše finanční náhrady při výkladu a použití VlVzP (ústavnost § 16 VlVzP) : nález ÚS z 12. 1. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 21/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 3, s. 84. 
  article

  article

 5. Exekuce prodejem nemovitých věcí. Usnesení o příklepu. Odvolání : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 8. 2020, sp. zn. 27 Cdo 495/2020.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 11, s. 710-716. 
  article

  article

 6. Vznik oprávnění zřídit a provozovat na cizích nemovitostech telekomunikační vedení dle § 12 TelkmZ 1964 : nález ÚS ze 17. 3. 2021, sp. zn. III. ÚS 2498/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 6, s. 198. 
  article

  article

 7. Zachování funkčnosti areálu jako překážka vydání nemovitosti v restituci : nález ÚS z 6. 4. 2021, sp. zn. III. ÚS 4092/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 6, s. 198. 
  article

  article

 8. Dobrá víra nabyvatele nemovitosti a jeho investigativní aktivita. Judikatura k dobré víře nabyvatele : usnesení NS z 27. 10. 2020, sp. zn. 22 Cdo 2087/2020.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 7-8, s. 241-243. 
  article

  article

 9. Nejvyšší soud České republiky: Nemajetková újma při zásahu do užívání nemovitosti : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 28. 1. 2021, sp. zn. 25 Cdo 8/2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 21, s. 757-761. 
  article

  article

 10. Posouzení jednání odporujícího dobrým mravům : usnesení ÚS z 30. 9. 2019, sp. zn. III. ÚS 2766/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 1, s. 12. 
  article

  article