Search results

Records found: 60  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0001576 xcla^"
 1. Služebnost : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2019, sp. zn. 22 Cdo 1187/2019.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 1, s. 7-15. 
  article

  article

 2. Výše finanční náhrady při výkladu a použití VlVzP (ústavnost § 16 VlVzP) : nález ÚS z 12. 1. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 21/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 3, s. 84. 
  article

  article

 3. Exekuce prodejem nemovitých věcí. Usnesení o příklepu. Odvolání : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 8. 2020, sp. zn. 27 Cdo 495/2020.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 11, s. 710-716. 
  article

  article

 4. Exekuce v čase legislativní nouze : inter arma enim silent leges?.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 7-8, s. 2-11. 
  article

  article

 5. Aplikace § 732 občanského zákoníku v exekuci prodejem nemovité věci.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 7-8, s. 34-41. 
  article

  article

 6. Posouzení jednání odporujícího dobrým mravům : usnesení ÚS z 30. 9. 2019, sp. zn. III. ÚS 2766/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 1, s. 12. 
  article

  article

 7. Legislativní úprava daně z prázdných bytů a možnost její aplikace v českém právním prostředí ve světle judikatury Ústavního soudu.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 53, (2020), č. 2, s. 92-105. 
  article

  article

 8. Nejvyšší soud České republiky: Nabytí nemovitosti od neoprávněného na základě omylu, vyvolaného státem : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 30. 10. 2019, sp. zn. 22 Cdo 2379/2019.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 5, s. 185-186. 
  article

  article

 9. K daňovému osvobození nabytí vlastnického práva k jednotkám v rodinných domech a opětovnému vyměřování daně k nabytí nemovitých věcí v přezkumném řízení.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 5, s. 167-171. 
  article

  article

 10. K vypořádání SJM k domu stojícímu na pozemku jednoho z manželů : rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 2018, sp. zn. 22 Cdo 2405/2018.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 4, s. 52-55. 
  article

  article