Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0001115 xcla^"
 1. Demokratische Kontrolle unabhängiger Aufsichts- und Regulierungsbehörden: Ein Oxymoron.   -- In:  Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht -- ISSN 1422-0709. -- Jhrg. 123, (2022), Heft 3, s. 115-137. 
  article

  article

 2. Jak se bránit proti postupu správního orgánu.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 12, s. 46-51. 
  article

  article

 3. K rozsahu působnosti kontrolního řádu.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 49, (2016), č. 6, s. 353-394. 
  article

  article

 4. Veřejná správa kontrolující.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 45, (2012), č. 5-6, s. 258-263. 
  article

  article

 5. Požadavky teorie a praxe na právní úpravu správního dozoru.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 45, (2012), č. 5-6, s. 269-282. 
  article

  article

 6. Stručné srovnání vybraných ustanovení návrhu kontrolního řádu se zákonem o státní kontrole.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 45, (2012), č. 5-6, s. 325-331. 
  article

  article

 7. Kontrolní protokol a jeho procesní význam.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 45, (2012), č. 5-6, s. 332-338. 
  article

  article

 8. K právní povaze protokolu o kontrole a rozhodování o námitkách proti němu.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 45, (2012), č. 5-6, s. 339-353. 
  article

  article

 9. Krátce k principu transparentnosti veřejné správy.   -- In:  Justičná revue -- Roč. 63 (2011), č. 2, s. 288-291. 
  article

  article

 10. Staatshaftung für private Wirtschaftsüberwachung am Beispiel zugelassener Überwachungsstellen.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 126 (2011), Nr. 4, s. 208-214. 
  article

  article