Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0001037 amg^"
 1. Právo občanské : 2. práva věcná / Jan Krčmář, judikaturu doplnil Bedřich Andres.    Praha : Wolters Kluwer, 2014 . 403 s. . ISBN 978-80-7478-411-8. ISBN 978-80-7478-409-5   Signatura M 6836/2
  OP-....
  Právo občanské

  book

 2. Učebnice občanského a rodinného práva. Díl 1: Obecná část. Práva věcná / Viktor Knapp.    Praha : Orbis, 1955 . 44 s.   Signatura M 130/1
  book

  book

 3. Základy občanského práva / Gustav Švamberg, Bedřich Andres.    Praha : Palásek a Kraus, 1946 . 247 s.   Signatura M 918
  book

  book

 4. Obecný knihovní zákon : ze dne 25.7.1871, č. 95 ř. z., jiné předpisy knihovního práva a katastrální zákon / Antonín Hartmann.    Praha : Československý Kompas, 1934 . 1172 s.   Signatura M 267
  PZ-....
  book

  book

 5. Československé soukromoprávní předpisy pojící se k čsl. zákoníku občanskému / František Rouček.    Praha : Československý Kompas, 1933 . 1148 s.   Signatura M 272
  book

  book

 6. Sbírka příkladů knihovních žádostí a usnesení : s povšechnými předpisy knihovního práva o veřejných knihách a jejich vedení / upravili Jos. V. Bohuslav, Antonín Hartmann.    Praha : V. Linhart, 1932 . 592 s.   Signatura M 2304
  PZ-....
  book

  book

 7. Právo občanské : část zvláštní - právo knihovní / Emil Svoboda.    Praha : Všehrd, 1931 . 90 s.   Signatura M 990
  book

  book

 8. Obecný zákon knihovní ze dne 25. července 1871, č. 95 ř. z. s instrukcí a ostatními zákony a nařízeními, jež se týkají knihovního práva : předpisy o knihách železničních, o knihách horních, o zakládání nových knih pozemkových atd / upravil a poznámkami i nálezy nejvyšších soudních stolic opatřil Hugo Cimler.    Praha : Vladimír Orel, 1928 . xvi, 827 s.   Signatura M 2299
  PZ-....
  book

  book

 9. Právo občanské. 2, Práva věcná / Jan Krčmář.    Praha : nákladem spolku československých právníků "Všehrd", 1928 . 349 s.   Signatura M 3630
  OP-....
  book

  book

 10. Právo občanské. Díl 2: Část 1 Práva věcná : Úvod a právo knihovní (Přív.) / Jan Krčmář.    Praha : Všehrd, 1926 . 64 s.   Signatura M87/2.1
  book

  book