Search results

Records found: 187  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0000897 xcla^"
 1. Insolvenční řízení. Reorganizace..   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 28, 2024, č. 1. 
  article

  article

 2. Insolvenční řízení. Vlastnické právo. Reorganizace. Uplatnění vlastnického práva po skončení reorganizace. Vylučovací žaloba. Lhůta k podání vylučovací žaloby. Soupis majetkové podstaty. Vyrozumění o soupisu..   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 28, 2024, č. 1. 
  article

  article

 3. Fehlerhafter Übertragungsbeschluss – Recht auf gesetzlichen Richter : BVerfG 20.04.23 – 2 BvR 1605/21.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 32, 2023, s. 2336-2337. 
  article

  article

 4. Postavení insolvenčního správce v insolvenčním řízení.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 15, (2023), č. 2, s. 93-96. 
  article

  article

 5. Odklad vykonatelnosti a insolvenční řízení.   -- In:  Právo a bezpečnost -- ISSN 2336-5323. -- 2023, č. 2, s. 80-84. 
  article

  article

 6. Liniové stavby a střet exekučního a insolvenčního řízení.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 32, (2023), č. 5, s. 13-26. 
  article

  article

 7. Insolvenční řízení. Zastoupení : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2021, sp. zn. 29 NSČR 125/2019.   -- In:  -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 3, s. 177-183 . Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. 
  article

  article

 8. V odvolacím insolvenčním řízení jsou jistá nova přípustná : nález ÚS z 15. 2. 2022, sp. zn. III. ÚS 3190/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 4, s. 123. 
  article

  article

 9. Insolvenční řízení. Insolvenční správce. Odpovědnost za škodu. Popření pohledávky : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2021, sp. zn. 29 ICdo 38/2019.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 5, s. 338-344. 
  article

  article

 10. Insolvenční řízení. Akcionář dlužníka. Zrušení konkursu. Odvolání zástupce věřitelů : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2021, sen. zn. 29 ICdo 129/2019.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 6, s. 400-403. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.