Search results

Records found: 22  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0000635 amg^"
 1. The Revised European social charter : an article by article commentary / Karin Lukas.    Cheltenham : Edward Elgar Pub, 2021 . xxxii, 398 stran . ISBN 978-1-78990-363-8   Signatura Z 4494
  EP
  The Revised European social charter

  book

 2. Zdravotnictví v mezinárodních dokumentech : soubor nejvýznamnějších mezinárodních úmluv, jimiž je Česká republika vázána / Milan Černý, Karel Schelle.    Praha : Eurolex Bohemia, 2004 . 202 s. . ISBN 80-86432-81-5   Signatura M 3274
  SO-ČeZd
  Zdravotnictví v mezinárodních dokumentech

  book

 3. Evropská ochrana lidských práv v dokumentech / Stanislava Hýbnerová.    Praha : Karolinum, 2002 . 346 s. . ISBN 80-246-0498-1   Signatura M 2872
  MV-HýEv
  Evropská ochrana lidských práv v dokumentech

  book

 4. Ústava a ústavní řád České republiky. 2. díl, Práva a svobody : text Listiny v platném znění : komentář : literatura : judikatura : důvodová zpráva : zpravodajská zpráva : Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky : mezinárodní smlouvy : prováděcí zákony / Václav Pavlíček a kolektiv.    Praha : Linde, 2002 . 1164 s. . ISBN 80-7201-391-2   Signatura M 2899/2
  UC-PaÚs
  Ústava a ústavní řád České republiky

  book

 5. Evropská unijní ochrana lidských práv : (Charta a další instrumenty ochrany lidských práv v EU) / Naděžda Šišková.    Praha : Linde, 2001 . 217 s. . ISBN 80-7201-278-9   Signatura M 2601
  MV-ŠiEv
  Evropská unijní ochrana lidských práv

  book

 6. Výběr smluv Rady Evropy / [připravil Pavel Šturma ... et al.].    Praha : Prospektrum, 2001 . 496 s. . ISBN 80-7175-103-0   Signatura M 2797
  MV-Výbě
  Výběr smluv Rady Evropy

  book

 7. Ochrana základních práv v Evropské unii / Jiří Grygar.    Praha : IFEC, 2001 . 237 s. . ISBN 80-86412-13-X   Signatura M 2670
  MV-GrOc
  Ochrana základních práv v Evropské unii

  book

 8. Sociální pomoc a právo / Kristina Koldinská, Hana Marková.    Praha : Orac, 2001 . 175 s. . ISBN 80-86199-38-X   Signatura M 2653
  PS-KoSo
  Sociální pomoc a právo

  book

 9. Pracovní podmínky a sociální dialog : výklad některých ustanovení Evropské sociální charty jejími kontrolními orgány : studie založená na výkladu článů 2-6 Evropské sociální charty Evropským výborem pro sociální práva / [Council of Europe] ; překlad Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.    Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2000 . 111 s. . ISBN 80-85529-74-2   Signatura M 2929
  PP-Prac
  Pracovní podmínky a sociální dialog

  book

 10. Ústava a ústavní řád České republiky : komentář. 2. díl, Práva a svobody : text Listiny v platném znění : komentář : literatura : judikatura : důvodová zpráva : zpravodajská zpráva : ústavní zákon o bezpečnosti České republiky : mezinárodní smlouvy : prováděcí zákony / Václav Pavlíček a kolektiv.    Praha : Linde, 1999 . 975 s. . ISBN 80-7201-170-7   Signatura M 2114/2
  UC-PaÚs
  Ústava a ústavní řád České republiky

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.