Search results

Records found: 42  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0000528 amg^"
 1. Občanský zákoník : komentář. Svazek III, obecná část (§ 976 až 1474) / Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2022 . xxiii, 1103 stran . ISBN 978-80-7598-757-0   Signatura M 8442/3
  OP
  Občanský zákoník

  book

 2. Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku / Jiří Spáčil a kolektiv.    Praha : C. H. Beck, 2022 . xxxiii, 317 stran . ISBN 978-80-7400-885-6   Signatura M 9125
  OP
  Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku

  book

 3. Soustava občanského práva. svazek I., 1. Nauky obecné, 2. Práva věcná / Robert Mayr-Harting ; editoři Ondřej Horák a Jiří Spáčil.    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . přerušované stránkování . ISBN 978-80-7598-563-7   Signatura M 8547/1
  OP
  Soustava občanského práva

  book

 4. Úvod do studia občanského práva / Vladimír Plecitý, Josef Salač, Jan Bajura a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2018 . 405 stran . ISBN 978-80-7552-703-5   Signatura M 8117
  OP
  Úvod do studia občanského práva

  book

 5. Usucapio : vydržení v římském právu / Petr Bělovský.    Praha : Auditorium, 2018 . 246 stran . ISBN 978-80-87284-72-8   Signatura M 8234
  DP
  Usucapio

  book

 6. Pozemky v občianskoprávnych vzťahoch / zostavila Alena Hambáleková.    Bratislava : Iuris Libri, 2017 . 321 stran . ISBN 978-80-89635-30-6   Signatura Z 3776
  OP
  Pozemky v občianskoprávnych vzťahoch

  book

 7. Vlastnictví a věcná práva : nový občanský zákoník / Petr Novotný, Monika Novotná, Kristina Kedroňová, Ilona Štrosová, Monika Štýsová.    Praha : Grada Publishing, 2017 . 167 stran . ISBN 978-80-271-0610-3   Signatura M 7916
  OP
  Vlastnictví a věcná práva

  book

 8. Úvod do soukromého práva, zvláštní část / Kateřina Ronovská, Eva Dobrovolná, Petr Lavický.    Brno : Česká společnost pro civilní právo procesní, 2017 . 126 stran . ISBN 978-80-88248-01-9   Signatura M 8088/2
  OP
  Úvod do soukromého práva,

  book

 9. Nový občanský zákoník : úskalí věcných práv / Milan Kindl, Aleš Rozehnal.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016 . 255 stran . ISBN 978-80-7380-517-3   Signatura M 7421
  OP
  Nový občanský zákoník

  book

 10. Občanské právo hmotné 3. Díl třetí, Věcná práva / Jan Dvořák, Jiří Švestka a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2015 . 225 stran . ISBN 978-80-7478-325-8. ISBN 978-80-7478-935-9   Signatura M 6532/3
  OP
  Občanské právo hmotné 3

  book