Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0000527 xcla^"
 1. Členská žaloba proti neplatně zvolenému členu představenstva : glosa k prvním judikatorním závěrům.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 15, (2023), č. 1, s. 9-16. 
  article

  article

 2. Věcná příslušnost soudu. Spor mezi družstvem a jeho členem : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2016, sp. zn. 26 Cdo 2915/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 22, (2018), č. 2, s. 106-109. 
  article

  article

 3. Vznik členství v družstvu : nález ÚS z 10. 1. 2017, sp. zn. III. ÚS 3701/15.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 3, s. 81. 
  article

  article

 4. Účast na ustavující schůzi není podle ÚS podmínkou vzniku členství v družstvu.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 25, (2017), č. 2, s. 36. 
  article

  article

 5. O konstitutivní povaze návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení nejvyšších orgánů kapitálových společností a družstev.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 9 (2017), č. 11-12, s. 305-313. 
  article

  article

 6. Družstvo. Vypořádací podíl : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2015, sp. zn. 29 Cdo 954/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 20, (2016), č. 9, s. 734-739. 
  article

  article

 7. Nejvyšší soud České republiky: Ke smluvní volnosti v družstevních vztazích a k nestandardním smlouvám. Legitimace SVJ na podání určovací žaloby ohledně služebnosti zatěžující společné prostory. Žaloba na odstranění věcí z nemovitosti žalobce; pasivní legitimace držitele : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 12. 11. 2014, sp. zn. 22 Cdo 2175/2014.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 23, (2015), č. 9, s. 337-339. 
  article

  article

 8. Družstvo. Nabytí práv a povinností spojených s členstvím v družstvu od nevlastníka : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. ledna 2014, sp. zn. 29 Cdo 2080/2012.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 19, (2015), č. 4, s. 279-285. 
  article

  article

 9. Naléhavý právní zájem na určení, že jiné osoby nejsou členy družstva : usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 25.6.2013, sp.zn. 29 Cdo 3736/2012.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.22, (2014), č.4, s. 148-149. 
  article

  article

 10. Podmínky vzniku členství v družstvu : usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 24.10.2013, sp.zn. 29 Cdo 1553/2012.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.22, (2014), č.9, s. 337-338. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.