Search results

Records found: 144  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0000512 xcla^"
 1. Role Nejvyššího soudu v oblasti rodinného práva.   -- In:  Rodina -- ISSN 2788-3973. -- Roč. 1, (2024), č. 1, s. 7-13. 
  article

  article

 2. Odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. Žádost o předběžné projednání nároku. Náležitosti žádosti..   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 28, 2024, č. 1. 
  article

  article

 3. Právo poškozeného vyjádřit se k dovolání obviněného proti výroku o náhradě škody : nález Ústavního soudu ze dne 13. 3. 2024, sp. zn. IV. ÚS 2124/23.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Ročník 21 [správně má být 22], č. 2, 2024, s. 70-72. 
  article

  article

 4. Poskytnutí lhůty soudem k odstranění vad dovolání, která je delší než lhůta stanovená zákonem : nález ÚS z 15. 11. 2022, sp. zn. IV. ÚS 1777/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 1, s. 11. 
  article

  article

 5. Dovolání, obhájce, právnická osoba § 265d odst. 2 tr. ř. : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 11. 2021, sp. zn. 6 Tdo 1175/2021.   -- In:  Kriminalistika -- ISSN 1210-9150. -- Roč. 56, (2023), č. 3, s. 241-244. 
  article

  article

 6. Povinnost NS řádně odůvodnit odmítnutí dovolání pro nepřípustnost : nález ÚS z 3. 1. 2023, sp. zn. III. ÚS 2469/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 3, s. 85. 
  article

  article

 7. Právo na zákonného soudce při rozhodování o přípustnosti dovolání : nález ÚS z 3. 1. 2023, sp. zn. III. ÚS 2285/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 3, s. 85. 
  article

  article

 8. Řádné a mimořádné opravné prostředky v civilním řízení.   -- In:  Právnické listy -- ISSN 2533-736X. -- 2023, č. 2, s. 29-36. 
  article

  article

 9. Odmítnutí dovolání pro nepřípustnost v rozporu s jeho obsahem : nález ÚS z 24. 1. 2023, sp. zn. I. ÚS 3226/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 4, s. 119. 
  article

  article

 10. Právna versus skutková otázka v kontexte zisťovania obsahu právneho úkonu a rozhodovacej činnosti súdov.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 75, (2023), č. 11, s. 1291-1308. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.