Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0000507 amg^"
 1. Doručování ve správním řízení se zaměřením na elektronické formy komunikace / Tereza Drábková.    Praha : Wolters Kluwer, 2017 . xii, 200 stran . ISBN 978-80-7552-723-3   Signatura M 7921
  SP
  Doručování ve správním řízení se zaměřením na elektronické formy komunikace

  book

 2. Repetitórium civilného procesného práva / Katarína Gešková, Romana Smyčková, Jozef Zámožík.    Bratislava : Iuris Libri, 2017 . 231 stran . ISBN 978-80-89635-31-3   Signatura Z 3780
  OP
  Repetitórium civilného procesného práva

  book

 3. Doručování v tuzemském a zahraničním styku / Alexander J. Bělohlávek, Pavel Mates, Petr Kalla, Martin Kopecký, Tereza Profeldová.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017 . 678 stran . ISBN 978-80-7380-653-8   Signatura M 7844
  OP
  Doručování v tuzemském a zahraničním styku

  book

 4. Daňový řád : s komentářem a judikaturou podle stavu k 1.8.2015 / Lenka Matyášová, Marie Emilie Grossová.    Praha : Leges, 2015 . 1024 stran . ISBN 978-80-7502-081-9   Signatura M 7230
  FD
  Daňový řád

  book

 5. Elektronické dokumenty v právní praxi / Tomáš Lechner.    Praha : Leges, 2013 . 255 s. . ISBN 978-80-87576-41-0   Signatura M 6335
  PI-LeEl
  Elektronické dokumenty v právní praxi

  book

 6. Daňový řád : s komentářem, důvodovou zprávou a judikaturou ve znění technické novely zák. č. 30/2011 Sb./ Lenka Matyášová, Marie Emilie Grossová.    Praha : Leges, 2011 . 926 s. . ISBN 978-80-87212-70-7   Signatura M 5626
  FD-MaDa
  Daňový řád

  book

 7. Daňový řád : s komentářem / Jaroslav Kobík, Alena Kohoutková.    Olomouc : ANAG, 2010 . 959 s. . ISBN 978-80-7263-616-7   Signatura M 5437
  FD-KoDa
  Daňový řád

  book

 8. Doručování v civilním soudním řízení / Renáta Šínová ... [et al.].    Praha : Leges, 2009 . 143 s. . ISBN 978-80-87212-20-2   Signatura M 5128
  OP-ŠíDo
  Doručování v civilním soudním řízení

  book

 9. Doručování v soudním řízení / Karel Svoboda, Milan Suk, Pavel Zeman.    Praha : Linde, 2009 . 267 s. . ISBN 978-80-7201-777-5   Signatura M 5144
  OP-SvDo
  Doručování v soudním řízení

  book

 10. Kommentar zu den Zivilprozeßgesetzen : Ergänzungsband zum Zustellrecht §§ 87 bis 119 ZPO / von Hans W. Fasching ; herausgegeben von Hans W. Fasching und Andreas Konecny, bearbeitet von Heinrich Stummvoll.    Wien : Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2008 . viii, 590 s. . ISBN 978-3-214-04392-6   Signatura Z 882/
  OP-FaKo
  Kommentar zu den Zivilprozeßgesetzen

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.