Search results

Records found: 66  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0000476 xcla^"
 1. Je přistoupení k dluhu skutečně bezformální?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 3, s. 77-89. 
  article

  article

 2. Narovnání uzavřené jedním ze solidárně zavázaných dlužníků.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 3, s. 98-101. 
  article

  article

 3. Splatnost dluhu v závazkovém právu (teoretická část).   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 11, s. 381-391. 
  article

  article

 4. Splatnost dluhu v závazkovém právu (praktická část).   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 12, s. 419-429. 
  article

  article

 5. K posílení právního a ekonomického postavení nezletilých.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 10, (2021), č. 4, s. 18-22. 
  article

  article

 6. Řádné zastoupení dítěte jako účastníka řízení.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 10, (2021), č. 5-6, s. 19-23. 
  article

  article

 7. Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti jako vysvobození dlužníka?.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 5, s. 33-35. 
  article

  article

 8. O dětských dluzích.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 7-8, s. 2-5. 
  article

  article

 9. Smluvní pokuta a penále jako dětské dluhy.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 30, (2021), č. 11-12, s. 2-13. 
  article

  article

 10. Konkurs, zástavní právo, splnění dluhu, kvitance (potvrzení o splnění dluhu) (o. z.) : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 1. 2021, sp. zn. 29 Cdo 168/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 8, s. 1312-1333. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.