Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0000439 xcla^"
 1. Česká a slovenská společnost pro deliktní právo a příbuzné obory.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 4, s. 190. 
  article

  article

 2. Kárná provinění exekutorů.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 10, s. 20-26. 
  article

  article

 3. Speicherung biometrischer Daten auf unbestimmte Zeit (13.2.2020).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 29, (2020), Heft 1, s. 37-42. 
  article

  article

 4. Porušení závazkového práva jako jednočinný souběh až tří deliktů (delikt závazkový, delikt nekalé obchodní praktiky a delikt nekalé soutěže).   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 10 (2018), č. 11-12, s. 305-315. 
  article

  article

 5. Ústavněprávní prostředky obrany osob dotčených následky rozhodnutí Rady EU o pozastavení některých práv členského státu.   -- In:  Evropský delikt -- s. 245-248 -- M 8109. 
  article

  article

 6. Proměna přestupkového práva.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 15-16, s. 530-538. 
  article

  article

 7. Nad aktuální podobou práva proti nekalé soutěži (nejen) v občanském zákoníku.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 8 (2016), č. 3, s. 65-80. 
  article

  article

 8. Ombudsman a právo na informace.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 23, (2015), č. 18, s. 625-632. 
  article

  article

 9. Ústavněprávní odpovědnost prezidenta republiky ve světle připravované novely Ústavy.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 23, (2015), č. 21, s. 744-745. 
  article

  article

 10. Die dingliche Wirkung der Verjährung von Medieninhaltsdelikten (§ 32 MedienG).   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- 2014, Jhrg. 2014, Heft 18, s. 810-817. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.