Search results

Records found: 47  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0000430 xcla^"
 1. Výklad vícejazyčného práva rakousko-uherské monarchie současnými soudy na příkladu právní úpravy státního občanství.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 53, (2020), č. 2, s. 106-118. 
  article

  article

 2. Zákon o volbách do parlamentu - historie, současnost a budoucnost.   -- In:  Právo a bezpečnost -- ISSN 2336-5323. -- 2019, č. 2, s. 6-21. 
  article

  article

 3. Polistopadové budování právního státu a vývoj právního řádu.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 11, (2019), č. 4, s. 16-26. 
  article

  article

 4. Úvahy nad českým rodinným právem ve světle stého výročí tzv. manželské novely.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 27, (2019), zvláštní číslo, s. 59-71. 
  article

  article

 5. Ústavní právo a státověda v proměnách času.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 27, (2019), zvláštní číslo, s. 171-183. 
  article

  article

 6. Politische Strafprozesse vor dem Reichsgericht.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- 2019, Nr. 5, s. 213-224. 
  article

  article

 7. Wissenschaftsgeschichtliche Aspekte des Rechtsdenkens.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- 2019, Nr. 6, s. 265-275. 
  article

  article

 8. Ústavní souvislosti správního práva.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 51, (2018), č. 1-2, s. 2-12. 
  article

  article

 9. "S radostí sleduji, že zájem mladé právnické generace o právní dějiny je velký," říká v rozhovoru pro Ad Notam JUDr. et PhDr. Stanislav Balík, Ph.D..   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 24, (2018), č. 1, s. 29-33. 
  article

  article

 10. K prvnímu tuctu zákonů přijatých takřka před sto lety.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 26, (2018), č. 9, s. 44-48. 
  article

  article