Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0000336 xcla^"
 1. Trpký úděl Ústavního soudu ČSR : divák za plotem u cesty k rozpadu společného státu.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 11, s. 948-962. 
  article

  article

 2. Výkon trestní pravomoci jinými než soudními orgány (k ústavním základům přestupkového práva).   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 159, (2020), č. 2, s. 127-141. 
  article

  article

 3. Předpoklady uplatnění předkupního práva : rozhodnutí NS Československé republiky z 3. 5. 1923, sp. zn. Rv I 1506/22 (Vážný 2581).   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 11-12, s. 397-399. 
  article

  article

 4. K prvnímu tuctu zákonů přijatých takřka před sto lety.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 26, (2018), č. 9, s. 44-48. 
  article

  article

 5. Poučovací povinnost jako prostředek ke spravedlivému rozhodnutí věci : nález ÚS z 22. 9. 2015, sp. zn. I. ÚS 4004/14.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 1, s. 10-11. 
  article

  article

 6. Blaming all women : on regulation of prostitution in state socialist Czechoslovakia.   -- In:  Oxford journal of legal studies -- ISSN 0143-6503. -- Vol. 36, (2016), no. 1, s. 165-191. 
  article

  article

 7. Státní občanství: ústavnost císařského patentu o zbavení občanství : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 10. 2016, čj. 10 As 190/2016-36.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 14, (2016), č. 12, s. 1146-1148. 
  article

  article

 8. Šance Mašínů na spravedlnost.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 23, (2015), č. 10, s. 24. 
  article

  article

 9. Justice musí znovu řešit žalobu Mašínové kvůli statku.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2015, č. 10, s. 26. 
  article

  article

 10. Odnímání a zbavování občanství v období komunistického režimu a definitivní náprava tehdy způsobených křivd.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 22, 2014, č. 23-24, s. 808-812. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.