Search results

Records found: 34  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0000327 xcla^"
 1. Vybrané problematické okruhy agenturního zaměstnávání v poměrech české a německé právní úpravy = Selected issues of temporary agency work in Czech and German legal systems.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 30, (2022), č. 1, s. 7-47. 
  article

  article

 2. Srovnání rozhodčího řízení v České republice a Rakousku.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 29, (2020), č. 10, s. 28-40. 
  article

  article

 3. Mezigenerační střet úprav rozhodčího řízení.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 11, s. 39-41. 
  article

  article

 4. Povinnost soudu rozhodnout spor v zákonem stanovené lhůtě jako možný nástroj eliminující průtahy v řízení.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 12, s. 2-10. 
  article

  article

 5. Provozování taxislužby prostřednictvím alternativních dopravců jako nekalosoutěžní jednání?.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 12, s. 17-23. 
  article

  article

 6. Subsidiarity of human rights in practice : the relationship between the Constitutional Court and lower courts in Czechia.   -- In:  Netherlands quarterly of human rights -- ISSN 0169-3441. -- Vol. 37, (2019), no. 1, s. 69-84. 
  article

  article

 7. Zásada kontradiktornosti v trestním řízení - evropské souvislosti a česká reflexe.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 3, s. 33-37. 
  article

  article

 8. Fenomén hromadné žaloby jako projev proměny vnímání role práva v moderní společnosti.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 4, s. 18-24. 
  article

  article

 9. Trestný čin poškodzovania veriteľa : komparatívny pohľad.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 7, s. 656-673. 
  article

  article

 10. Constitutional development in the Czech Republic in 2013-2017 : direct presidential elections and their constitutional consequences.   -- In:  European public law -- ISSN 1354-3725. -- Vol. 24 (2018), no. 1 s. 43-53. 
  article

  article