Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0000233 xcla^"
 1. Čtvrtstoletí institutu osobního užívání bytu (1964-1989) v teorii a dobové praxi.   -- In:  Proměny soukromého práva -- M5863 -- s. 47-56. 
  article

  article

 2. Družstvo. Bytové družstvo : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.června 2010, sp.zn. 29 Cdo 2004/2009.   -- In:  Soudní judikatura z oblasti: občanského, obchodního a pracovního práva -- Roč.15, (2011), č.3, s.211-214. 
  article

  article

 3. Usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 29 Cdo 4937/2009 : datum rozhodnutí 17.února 2011.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 20, (2011), č.3, s.34-35. 
  article

  article

 4. K odúmrti členského podílu v bytovém družstvu.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 19, (2011), č.8, s.285-289. 
  article

  article

 5. Povinnost vlastníka jednotky, který ji převedl na jiného, zaplatit již splatnou zálohu na náklady spojené se správou domu a pozemku. Schvalování výše záloh na náklady spojené se správou společného domu a pozemku. Výklad rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8.12.2010, sp.zn. 22 Cdo 242/2009.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 19, (2011), č.9, s.335-338. 
  article

  article

 6. Aktuální přehled změn v bytovém právu po novele OZ č. 132/2011 Sb..   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Rok 2011, č. 7-8, s. 15-25. 
  article

  article

 7. Pravovaja priroda dogovora upravlenija mnogokvartirnym domom.   -- In:  Gosudarstvo i pravo -- ISSN 0132-0769. -- 2010, No. 2, s. 43-49. 
  article

  article

 8. Das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz.   -- In:  Neue Juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 63, (2010), Heft 17, s.1174-1178. 
  article

  article

 9. Přechod členství v souvislosti s úmrtím člena bytového družstva. Odúmrť : rozsudek NS ČR sp.zn. 21 Cdo 3270/2009.   -- In:  Česká judikatura -- ISSN 1802-9981. -- Roč.2, (2010), č.7, s.89-99. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.