Search results

Records found: 155  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0000140 amg^"
 1. Autorské právo v literatuře / Jiří Srstka, Antonín Kočí.    Praha : Leges, 2023 . 136 stran . ISBN 978-80-7502-675-0   Signatura M 9227
  OA
  Autorské právo v literatuře

  book

 2. Fotografie a právo : autorské právo a ochrana osobnosti ve vztahu k fotografii / Martin Valoušek.    Praha : Leges, 2022 . 118 stran . ISBN 978-80-7502-597-5   Signatura M 9098
  OA
  Fotografie a právo

  book

 3. Sazby odměn vybíraných kolektivními správci / Terezie Vojtíšková.    Praha : Leges, 2021 . 117 stran . ISBN 978-80-7502-486-2   Signatura M 8878
  OA
  Sazby odměn vybíraných kolektivními správci

  book

 4. Softwarové smlouvy : jejich specifika a kontraktační proces / Jana Sedláková, Roman Tomek, Tereza Formanová, Pavel Čech, Jiří Hradský a kol..    Praha : C. H. Beck, 2021 . xix, 303 stran . ISBN 978-80-7400-814-6   Signatura M 8863
  PI
  Softwarové smlouvy

  book

 5. Pocta Karlu Klímovi k 70. narozeninám : ústavnost jako kritérium právního řádu (národního i evropského) / editoři: Iva Fischerová, Monika Forejtová, Pavel Klíma, Květoslav Kramář.    Praha : Metropolitan University Prague Press : Wolters Kluwer, 2021 . 543 stran . ISBN 978-80-7638-028-8. ISBN 978-80-7598-982-6   Signatura M 9051
  PV
  Pocta Karlu Klímovi k 70. narozeninám

  book

 6. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona : praktická příručka / David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hunjan Koblihová, Jan Tuláček.    Praha : Leges, 2020 . xvi, 381 stran . ISBN 978-80-7502-382-7   Signatura M 8608
  OP
  Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona

  book

 7. Autorský zákon : praktický komentář s judikaturou / s předmluvou Jiřího Malenovského ; Radim Polčák, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Matěj Myška, Jiří Hrabánek, Jan Zibner, Michal Šalomoun, Michal Koščík, Petr Prchal, Jan Barták, Martin Valoušek, Dominika Collett, Pavel Mates, Jan Tuláček.    Praha : Leges, 2020 . 864 stran . ISBN 978-80-7502-391-9   Signatura M 8668
  OA
  Autorský zákon

  book

 8. Autorské právo v rozhlasovém vysílání : soukromoprávní aspekty rozhlasového vysílání v českém, slovenském a evropském právu / Marek Beneš.    Praha : Leges, 2020 . 194 stran . ISBN 978-80-7502-445-9   Signatura M 8695
  OA
  Autorské právo v rozhlasovém vysílání

  book

 9. Výjimky a omezení autorského práva v prostředí digitálních sítí / Matěj Myška.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xiii, 319 stran . ISBN 978-80-7598-842-3   Signatura M 8720
  OA
  Výjimky a omezení autorského práva v prostředí digitálních sítí

  book

 10. Zákon o ochranných známkách / Eva Peřinová, Karin Pomaizlová, Martin Loučka a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xvii, 420 stran . ISBN 978-80-7598-899-7   Signatura M 8820
  OA
  Zákon o ochranných známkách

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.