Search results

 1. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou : zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif / Jiří Jelínek a kolektiv.    Praha : Leges, 2020 . 1358 stran . ISBN 978-80-7502-395-7   Signatura M 8632
  TP
  Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

  book

 2. Sbírka klauzurních prací z trestního práva / Věra Kalvodová, Eva Brucknerová, David Čep, Marek Fryšták, Katarína Kandová, Jan Provazník.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . 138 stran . ISBN 978-80-7598-687-0   Signatura M 8635
  TP
  Sbírka klauzurních prací z trestního práva

  book

 3. Průvodce světem práva : trestní právo / Markéta Brunová ; ilustroval Zdeněk Hofman.    Praha : Eduko, 2020 . Strany 427-594 . ISBN 978-80-88057-68-0   Signatura M 8727
  PV
  Průvodce světem práva

  book

 4. Trestní zákoník : komentář. Svazek I, § 1 až 204 / Filip Ščerba a kol..    Praha : C. H. Beck, 2020 . xxx, 1642 stran . ISBN 978-80-7400-807-8   Signatura M 8822/1
  TP
  Trestní zákoník

  book

 5. Trestní zákoník : komentář. Svazek 2, § 205 až 421 / Filip Ščerba a kol..    Praha : C. H. Beck, 2020 . ix, 1643-3331 stran . ISBN 978-80-7400-807-8   Signatura M 8822/2
  TP
  Trestní zákoník

  book

 6. Trestní právo hmotné : obecná část, zvláštní část / Jiří Jelínek a kolektiv.    Praha : Leges, 2019 . 1000 stran . ISBN 978-80-7502-380-3   Signatura M 8516
  TP
  Trestní právo hmotné

  book

 7. Příklady z trestního práva hmotného a procesního / Renata Vesecká.    Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2019 . 110 stran . ISBN 978-80-7408-194-1   Signatura M 8580
  TP
  Příklady z trestního práva hmotného a procesního

  book

 8. Repetitórium trestného práva / Jaroslav Ivor, Jozef Záhora.    Bratislava : Wolters Kluwer, 2018 . 217 stran . ISBN 978-80-8168-796-9   Signatura Z 4026
  TP
  Repetitórium trestného práva

  book

 9. Případové studie z trestního práva / Bronislava Coufalová, Filip Ščerba, Zdeněk Kopečný.    Praha : Leges, 2018 . 120 stran . ISBN 978-80-7502-264-6   Signatura M 8093
  TP
  Případové studie z trestního práva

  book

 10. Praktika z trestního hmotného a trestního práva procesního / František Novotný a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018 . 190 stran . ISBN 978-80-7380-734-4   Signatura M 8246
  TP
  Praktika z trestního hmotného a trestního práva procesního

  book