Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0000039 xszp^"
 1. Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek.    Brno : Nejvyšší soud ČR, 2022-  Brno : Nejvyšší soud ČR, 2022- . 1 online zdroj . ISSN 0036-522X   Signatura C 60e
  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek

  journal

 2. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související.    Praha  Praha : Wolters Kluver ČR, a.s., 2023-  Praha : Wolters Kluver ČR, a.s., 2023- . 1 online zdroj . ISSN 1211-2860   Signatura C 69
  Trestní právo

  journal

 3. Acta Universitatis Carolinae, Iuridica / vydala Univerzita Karlova v Praze.    Praha : Karolinum, 2010- . 1 online zdroj . ISSN 2336-6478   Signatura C160e
  Acta Universitatis Carolinae,

  journal

 4. Trestněprávní revue.    Praha : C.H. Beck, 2004- .  svazků . ISSN 1213-5313   Signatura C 95
  Trestněprávní revue

  journal

 5. Právní rádce.    Praha : Economia, 2022- . 1 online zdroj . ISSN 1210-4817   Signatura C42e
  Právní rádce

  journal

 6. Právní rádce.    Praha : Economia, 1994- .  svazků . ISSN 1210-4817. ISSN 2100-0765   Signatura C 42
  Právní rádce

  journal

 7. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související.    Praha : Wolters Kluwer, 2012-2022  Praha : Wolters Kluwer, 2012-2022  Praha : Orac, 1996-  2005-2008 ; Praha : LexisNexis CZ  2009-2011 ; Praha : Novatrix  2012-2013 ; Praha : Wolters Kluwer ČR .  svazků . ISSN 1211-2860   Signatura C 69
  Trestní právo

  journal

 8. Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek.    Praha : Wolters Kluwer, 2016-2021  Praha : Wolters Kluwer, 2016-2021  Praha : Nejvyšší soud ČSSR, 1970-  2009-2015 : Praha : Novatrix  2005-2008 ; Praha : LexisNexis CZ  1994-2004 ; Praha : Orac  1989-1992 ; Praha : Nejvyšší soud ČSFR  1971-1988 ; Praha : Nejvyšší soud ČSSR .  svazků . ISSN 0036-522X   Signatura C 60
  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek

  journal

 9. Sbírka rozhodnutí československých soudů.    Praha : Ministerstvo spravedlnosti, 1949-1960   Signatura C 60
  journal

  journal

 10. Sbírky Orac : rozhodnutí českých soudů ve věcech trestních.    Praha : Orac, 2001-2005 . 5 svazků . ISSN 1213-094X   Signatura C 59
  Sbírky Orac

  journal


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.