Search results

Records found: 58  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth p0000376 xcla^"
 1. Haftung für etwaige Impfschäden.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 75, (2022), Heft 9, s. 649-655. 
  article

  article

 2. Verfassungsmäβigkeit einer gesetzlichen Impfplicht gegen Corona?.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 77, (2022), Heft 6, s. 267-275. 
  article

  article

 3. Kant and Strasbourg on Mandatory Vaccinations.   -- In:  European convention on human rights law review -- ISSN 2666-3228. -- Vol. 3, (2022), no. 2, s. 220-262. 
  article

  article

 4. Die einrichtungsbezogene Impflicht – eine Bilanz nach sechs Monaten.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Neue juristische Wochenschrift - Jhrg. 75, Heft 39, 2022, s. 2798-2803. 
  article

  article

 5. Povinné očkování proti onemocnění covid-19 mezi zajištěním veřejného zdraví a ochranou individuálních lidských práv.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 31, (2022), č. 3, s. 13-21. 
  article

  article

 6. Několik úvah k možné povinnosti očkovat se proti nemoci Covid-19.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 10, (2022), č. 3, s. 20-24. 
  article

  article

 7. Impfpflicht im Arbeitsverhältnis? .   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 10, s. 657-661. 
  article

  article

 8. Vereinbarkeit einer Impfpflicht für Kinder mit der EMRK : EGMR 08.04.21 – 47621/13.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 23, s. 1657-1665. 
  article

  article

 9. Compulsory childhood vaccination : Vavřička v Czech Republic.   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- Vol. 26 (2021), Iss. 4, s. 418-429. 
  article

  article

 10. Věc Vavřička a další proti České republice : povinné očkování. Číslo stížností 47621/13. Datum 8. 4. 2021.   -- In:  Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva -- ISSN 1212-2211. -- Roč. 24, (2021), č. 3, s. 209-210. 
  article

  article