Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth m0005099 xcla^"
 1. K hodnocení znaleckých posudků i v kontextu nové právní úpravy.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 7, s. 236-241. 
  article

  article

 2. K nové právní úpravě předběžného opatření o úpravě poměrů dítěte.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 12, s. 28-35. 
  article

  article

 3. K otázce místní příslušnosti v řízení ve věcech péče o nezletilé.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 9, (2020), č. 6, s. 6-12. 
  article

  article

 4. Několik poznámek k významu apriorní pravděpodobnosti pro hodnocení důkazů v civilním soudním řízení.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 15 (2020), no. 1, s. 36-46. 
  article

  article

 5. K otázkám styku nezletilého s "nepříbuznými" osobami podle § 927 OZ :.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 8, (2019), č. 4-5, s. 6-13. 
  article

  article

 6. Zjištění rozhodných skutečností v řízeních o určení a popření mateřství.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 21, s. 741-748. 
  article

  article

 7. Nejlepší zájem dítěte.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 12, s. 1091-1108. 
  article

  article

 8. Několik poznámek k použitelnosti obecného předběžného opatření v rámci péče soudu o nezletilé.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 11-12, s. 353-356. 
  article

  article

 9. K některým dalším otázkám kolizního opatrovnictví nezletilého v civilním soudním řízení.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 14 (2019), no. 2, s. 71-85. 
  article

  article

 10. K procesní subjektivitě přiznané zákonem orgánu sociálně-právní ochrany dětí.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 12, s. 444-448. 
  article

  article