Search results

Records found: 70  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth m0004852 xcla^"
 1. Dobrá víra nabyvatele nemovitosti a jeho investigativní aktivita. Judikatura k dobré víře nabyvatele : usnesení NS z 27. 10. 2020, sp. zn. 22 Cdo 2087/2020.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 7-8, s. 241-243. 
  article

  article

 2. Držba věci nebo práva jako podmínka vydržení. Nepřiměřeně rozsáhlé podání a odůvodnění rozhodnutí soudu : rozsudek NS z 30. 1. 2019, sp. zn. 22 Cdo 1990/2018.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 6, s. 197-198. 
  article

  article

 3. Nejvyšší soud České republiky: lhůta k zaplacení soudního poplatku; včasné splnění poplatkové povinnosti : usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 10. 4. 2019, sp. zn. 31 Cdo 3042/2018.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 11, s. 410-412. 
  article

  article

 4. Nejvyšší soud České republiky: ke zrušení nebo omezení věcného břemene užívání půdní vestavby či nástavby svědčící bytovému družstvu podle § 28d odst. 2 MajVzDr pro změnu poměrů : usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 27. 3. 2018, sp. zn. 22 Cdo 65/2018.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 11, s. 415-17. 
  article

  article

 5. Omluvitelný právní omyl soudu a účastníka. Ke knihovní držbě : rozsudek NS z 31. 1. 2018, sp. zn. 22 Cdo 5823/2017.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 6, s. 192-194. 
  article

  article

 6. Rozhodování o náhradě nákladů řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví a současně i o jeho širší vypořádání. "Procesní úspěch" v takovém řízení a jeho náklady : usnesení NS z 30. 5. 2017, sp. zn. 22 Cdo 935/2017.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 7-8, s. 233-235. 
  article

  article

 7. Nejvyšší soud České republiky: K nároku na užívání majetku, se kterým jeho vlastník - stát - údajně nenakládá účelně a hospodárně; problematika tzv. "squattingu" : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 2. 10. 2018, sp. zn. 22 Cdo 5166/2017.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 23-24, s. 848-851. 
  article

  article

 8. Určení tarifní hodnoty věci. Nárůst výše nákladů řízení v důsledku změny právní úpravy : usnesení NS z 26. 4. 2016, sp. zn. 22 Cdo 1314/2015.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 3, s. 83-84. 
  article

  article

 9. Nejvyšší soud České republiky: Nabytí pozemku zastaveného panelovými domy a dobrá víra nabyvatele. Opuštění nemovitosti podle občanského zákoníku 1950 : usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 22. 7. 2015, sp. zn. 22 Cdo 5163/2014; 22 Cdo 910/2015.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 4, s. 149-150. 
  article

  article

 10. Náklady řízení: zjišťování hodnoty věci a jednotlivé úkony právní služby. Judikatura ke zjišťování ceny věci : usnesení NS z 29. 6. 2016, sp. zn. 22 Cdo 36/2016.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 2, s. 47-48. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.