Search results

Records found: 72  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth m0003298 xcla^"
 1. Podmínky použití invazivních metod zásahů do tělesné integrity v zákoně o Policii České republiky.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 4, s. 208-217. 
  article

  article

 2. Trest odnětí služební hodnosti v zákoně o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 2, s. 100-101. 
  article

  article

 3. Aktuální otázky doručování a podání podle správního řádu a mimo něj.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 8, s. 298-301. 
  article

  article

 4. Obnova řízení o přestupcích.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 1, s. 12-16. 
  article

  article

 5. Společenská škodlivost.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 7, s. 255-257. 
  article

  article

 6. Společenská škodlivost jako znak přestupku.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 4, s. 30-33. 
  article

  article

 7. Česká cesta adaptace obecného nařízení aneb hmotněprávní exempce přestupků podle zákona o zpracování osobních údajů.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 10, s. 843-853. 
  article

  article

 8. Dokazování v řízení o přestupcích.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 19, (2020), č. 3, s. 135-139. 
  article

  article

 9. Dobrá víra ve správním právu.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 7, s. 240-245. 
  article

  article

 10. Právo na poučení ve správním řízení.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 11, s. 32-36. 
  article

  article