Search results

Records found: 1  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth m0002684 sk^"
  1. 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky - I. Ústavné dni : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Košice 3.-4. octóbra 2012. 1. zväzok.    Košice, 2012  Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, 2012 . 1 online zdroj (420 stran) . ISBN 978-80-8152-000-6
    aa
    20 rokov Ústavy Slovenskej republiky - I. Ústavné dni

    computer file