Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth m0002023 xcla^"
 1. Obyčejové právo v českém právním řádu.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 161, (2022), č. 5, s. 443-453. 
  article

  article

 2. Odpovědnost za újmu osobě poskytující pomoc veřejné moci (s důrazem na ozbrojené síly) = Liability for damage to a person providing assistance to public authorities (with an emphasis on the armed forces).   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 28, (2020), č. 2, s. 205-223. 
  article

  article

 3. Odpovědnost za újmu osobě poskytující pomoc veřejné moci (s důrazem na ozbrojené síly) = Liability for damage to a person providing assistance to public authorities (with an emphasis on the armed forces).   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 28, (2020), č. 2, s. 205-223. 
  article

  article

 4. Czech inheritance law and the significance of tradition.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 9, (2019), no. 4, s. 333-348. 
  article

  article

 5. Případ Riggs v. Palmer a jeho význam pro české (dědické) právo.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 23, (2017), č. 1, s. 18-21. 
  article

  article

 6. Nové dědické právo a meziválečná rekodifikace.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 22, (2016), č. 1, s. 8-12. 
  article

  article

 7. Emanuel Tilsch a česká civilistika.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 155, (2016), č. 4, s. 299-309. 
  article

  article

 8. Sdílí příslušenství osud věci hlavní? : ke změnám v souvislosti s novým občanským zákoníkem.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.22, (2014), č.6, s. 191-194. 
  article

  article

 9. Konfiskační dekrety prezidenta republiky. Spor o jejich interpretaci jako výraz kontinuity a diskontinuity.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 21, (2013), Suppl., s. 275-282. 
  article

  article

 10. Konfiskační dekrety prezidenta republiky. Spor o jejich interpretaci jako výraz kontinuity a diskontinuity.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 21, (2013), Suppl., s. 275-282. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.