Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth m0001818 xcla^"
 1. Král UBO mezi námi, aneb úvodní zamyšlení nad novým zákonem o evidenci skutečných majitelů.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 7, s. 229-236. 
  article

  article

 2. K nálezu Ústavního soudu ve věci vydržení vlastnického práva k členskému podílu v bytovém družstvu a posouzení dobré víry držitele.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 11, s. 401-402. 
  article

  article

 3. Hlasovací právo v insolvenčním řízení, střet zájmů a koncernový zájem.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 8 (2016), č. 10, s. 278-281. 
  article

  article

 4. Konečně rozumný pohled na souběh funkcí?.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 24, (2016), č. 10, s. 24-27. 
  article

  article

 5. Povaha a pravidla výkladu (nejen) zakladatelských právních jednání soukromých korporací.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 24, (2016), č. 18, s. 611-615. 
  article

  article

 6. Úvaha k limitům podřízení se zákonu o obchodních korporacích (generální opt-in podle § 777 odst. 5 ZOK).   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 6, (2014), č.4, s. 97-102. 
  article

  article

 7. A ještě k tzv. absolutoriu a také k přenosu obchodního vedení na správní radu.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 5, (2013), č.6, s. 171-175. 
  article

  article

 8. Ustanovení § 193 odst. 2 obchodního zákoníku ve světle judikatury.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 20, (2012), č.7, s. 30-31. 
  article

  article

 9. Novela insolvenčního zákona ve věci popírání pohledávek.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 18, (2010), č. 21, s.II. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.