Search results

Records found: 16  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth m0001252 xcla^"
 1. První zásada soukromého práva.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 2, s. 2-7. 
  article

  article

 2. První zásada soukromého práva : (zásada autonomie vůle: respekt ke způsobilosti člověka tvořit si vlastní životní poměry).   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 102, (2019), č. 5, s. 375-389. 
  article

  article

 3. Obcházení zákona.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 15-16, s. 515-521. 
  article

  article

 4. Porušení zákona oklikou : fraus legis facta v civilním právu.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 157, (2018), č. 11, s. 897-921. 
  article

  article

 5. K právní kvalifikaci ujednání odporujících cenovým předpisům.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 156, (2017), č. 1, s. 1-19. 
  article

  article

 6. Právní slušnost (ekvita) a soukromé právo.   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 100, (2017), č. 4, s. 337-360. 
  article

  article

 7. Několik poznámek k článku "Trestní odpovědnost právnických osob z pohledu nového občanského zákoníku".   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 14, (2015), č. 3, s. 59-74. 
  article

  article

 8. Ministerstvo opět přibližuje občanský zákoník k 50. letům : říká Karel Eliáš, jeden z autorů nového občanského zákoníku.   -- In:  Ekonom -- ISSN 1210-0714. -- Roč. 59, (2015), č. 32-33, s. 78-79. 
  article

  article

 9. K pojetí dispozitivního práva v občanském zákoníku.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2015, č. 9, s. 13-24. 
  article

  article

 10. Dvě pozemkové reformy a státní nabytí vlastnického práva k nemovitostem.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 155, (2016), č. 3, s. 209-232. 
  article

  article