Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth m0000566 amg^"
 1. Ústava Slovenskej republiky : komentár. zväzok 1, (základné princípy a l'udské práva) / Ladislav Orosz, Ján Svák a kol..    Bratislava : Wolters Kluwer, 2021 . lxx, 821 stran . ISBN 978-80-5710-380-6   Signatura Z 4509/1
  UO
  Ústava Slovenskej republiky

  book

 2. Corporate governance společností s účastí státu / Kristián Csach, Bohumil Havel (eds.).    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xvi, 237 stran . ISBN 978-80-7598-896-6   Signatura M 8808
  HP
  Corporate governance společností s účastí státu

  book

 3. Ústavné dni : tretie funkčné obdobie Ústavného súdu Slovenskej republiky - VII. ústavné dni.    Košice : Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, 2019 . 306 stran . ISBN 978-80-8129-102-9   Signatura Z 4218
  UO
  Ústavné dni

  book

 4. Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí / Aleš Gerloch, Katarzyna Žák Krzyžanková (eds.).    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018 . 715 stran . ISBN 978-80-7380-749-8   Signatura M 8404
  UC
  Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí

  book

 5. Lidská práva v soudní praxi.    Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2018 . 161 stran   Signatura M 9058
  book

  book

 6. Bezpečnost jako ústavní hodnota : sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2016 / Jiří Jirásek (ed.).    Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2017 . 191 stran . ISBN 978-80-87382-92-9   Signatura M 7908
  UP
  Bezpečnost jako ústavní hodnota

  book

 7. Orgány ochrany práva / Ján Svák, Boris Balog, Ladislav Polka.    Bratislava : Wolters Kluwer, 2017 . 229 stran . ISBN 978-80-8168-698-6   Signatura Z 3909
  PV
  Orgány ochrany práva

  book

 8. Implementácia rozhodnutí medzinárodných súdnych orgánov vnútroštátnymi súdmi a inými orgánmi verejnej moci : V. ústavné dni / ed. Tomáš Majerčák.    Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, 2017 . 250 stran . ISBN 978-80-8152-476-9   Signatura Z 3774
  JU
  Implementácia rozhodnutí medzinárodných súdnych orgánov vnútroštátnymi súdmi a inými orgánmi verejnej moci

  book

 9. Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky : komentár / Ján Svák, Žaneta Surmajová, Boris Balog.    Bratislava : Wolters Kluwer, 2017 . 169 stran . ISBN 978-80-8168-528-6   Signatura Z 3800
  PV
  Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky

  book

 10. Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie : komentár / Boris Balog.    Bratislava : Wolters Kluwer, 2016 . 139 stran . ISBN 978-80-8168-346-6   Signatura Z 3587
  PZ
  Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie

  book