Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth m0000293 xcla^"
 1. Násobná a sankční náhrada škody.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 10, s. 343-348. 
  article

  article

 2. Možné či sporné funkční substituty násobné náhrady škody.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 12, s. 430-435. 
  article

  article

 3. Námitka promlčení a bezdůvodné obohacení z absolutně neplatných smluv.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 23-24, s. 833-835. 
  article

  article

 4. Je lhůta k uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu akciové společnosti stanovena kogentně?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 12, s. 440-444. 
  article

  article

 5. O proměnlivosti a zastupitelnosti započtení, uznání a narovnání.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 15-16, s. 515-523. 
  article

  article

 6. Nejasné smluvní obchodní klauzule.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 25, (2016), č. 6, s. 202-217. 
  article

  article

 7. Některé důsledky zákonného a soudcovského ohledu na „slabou“ a „slabší“ vyjednávací pozici obchodního partnera.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 3, (2011), č.1, s.10-18. 
  article

  article