Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0024596 xcla^"
 1. Povinnost legality versus efektivní porušení práva. Může člen voleného orgánu v zájmu korporace porušit právo?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 1, s. 7-13. 
  article

  article

 2. Porušení nespolečnických povinností či výkon práva jako důvod pro vyloučení společníka rozhodnutím soudu.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 12, (2020), č. 3, s. 153-161. 
  article

  article

 3. Střet zájmů v osobních společnostech : notifikační povinnost a otázky s ní spojené.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 10, s. 368-371. 
  article

  article

 4. Výkon funkce člena orgánu dceřiné společnosti zaměstnancem mateřské společnosti.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 11, (2019), č. 7-8, s. 186-193. 
  article

  article