Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0024310 xcla^"
 1. První zásada soukromého práva.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 2, s. 2-7. 
  article

  article

 2. Techniky soudní politiky a jejich načasování.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 159, (2020), č. 4, s. 293-320. 
  article

  article

 3. Problematická judikatura ÚS k vyloučení materiální publicity obchodního rejstříku v procesu nabývání vlastnického práva k nemovitosti : usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 8. 2019, sp. zn. III. ÚS 2928/18.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 5, s. 65-72. 
  article

  article

 4. Otevřená justice jako prostředek posilování důvěry veřejnosti v soudní moc.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 22, (2020), č. 9, s. 14-25. 
  article

  article

 5. Ústavní soud obchodně tržním způsobem.   -- In:  Právo a bezpečnost -- ISSN 2336-5323. -- 2019, č. 1, s. 4-7. 
  article

  article

 6. Aktuality : judikatura.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 5, s. 145. 
  article

  article

 7. ÚS k pokutě za údajnou diskriminaci.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 5, s. 12. 
  article

  article

 8. Rus není člověk.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 27, (2019), č. 6, s. 43. 
  article

  article

 9. První zásada soukromého práva : (zásada autonomie vůle: respekt ke způsobilosti člověka tvořit si vlastní životní poměry).   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 102, (2019), č. 5, s. 375-389. 
  article

  article

 10. Možnost odepřít poskytnutí služby zákazníkovi z důvodu politického názoru : nález ÚS ze dne 17. 4. 2019, sp. zn. II. ÚS 3212/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 6, s. 188-191. 
  article

  article