Search results

 1. K rozhodnutí odvolacího soudu z hlediska jeho posouzení jako tzv. rozhodnutí překvapivého aneb opět k otázce přezkumu napadeného rozsudku odvolacím soudem.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 16, (2018), č. 6, s. 14-27. 
  article

  article

 2. Několik polemických poznámek k pojmu "hnutí" a k otázce podjatosti ve světle usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 819/2015.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 16, (2018), č. 6, s. 36-41. 
  article

  article

 3. Judikatura NSS: výjimky z ochrany ohrožených druhů živočichů a rostlin.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 1, s. 9-14. 
  article

  article

 4. Rozhodčí doložka jako součást společenské smlouvy.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 27, (2018), č. 1, s. 3-16. 
  article

  article

 5. Co je to právo? Právněteoretický pohled na rozhodnutí Soudního dvora ve věci Al Chodor.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 27, (2018), č. 1, s. 16-27. 
  article

  article

 6. Advokáti před Ústavním soudem : za jakých okolností se na něj obrací?.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 27, (2018), č. 1, s. 28-41. 
  article

  article

 7. Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. I. ÚS 3296/17 : datum rozhodnutí: 20. prosince 2017.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 27, (2018), č. 1, s. 50-51. 
  article

  article

 8. Náhrada škody na zdraví. Náhrada nákladů péče o nesoběstačnou osobu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2016, sp. zn. 25 Cdo 786/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 22, (2018), č. 1, s. 15-19. 
  article

  article

 9. Odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. Škoda způsobená nesprávným úředním postupem. Náhrada nemateriální újmy. Přiměřená délka řízení. Procesní nástupce účastníka řízení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 10. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3945/2014.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 22, (2018), č. 1, s. 20-26. 
  article

  article

 10. Odpovědnost státu za škodu způsobenou služebním zákrokem policie : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 10. 2016, sp. zn. 30 Cdo 5661/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 22, (2018), č. 1, s. 27-33. 
  article

  article