Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0021168 xcla^"
  1. Podřízené pohledávky v insolvenčním řízení (podřízenost vnucená věřitelům insolvenčním zákonem).   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 17, s. 573-578. 
    article

    article

  2. Smlouva nepojmenovaná (inominátní) : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 7. 2016, sp. zn. 23 Cdo 2907/2014.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 10, s. 1687-1695. 
    article

    article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.