Search results

Records found: 820  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0018499 xcla^"
 1. 24. konference Církev a stát, Brno, září 2018.   -- In:  Revue církevního práva -- ISSN 1211-1635. -- Roč. 24, (2018), č. 4, s. 121-124. 
  article

  article

 2. Vztah školské příspěvkové organizace a jejího zřizovatele.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 50, (2017), č. 4, s. 202-217. 
  article

  article

 3. Správní řád v praxi krajských úřadů - XI. ročník zimní konference/workshopu.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 50, (2017), č. 4, s. 218-223. 
  article

  article

 4. Ze stanovisek ústředních správních úřadů : stanovisko k postupu při úmrtí kandidáta.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 50, (2017), č. 4, s. 227-229. 
  article

  article

 5. Sběrné odkazy k judikatuře a využití citační analýzy ke zvýšení transparentnosti rozhodování.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 156, (2017), č. 7, s. 619-634. 
  article

  article

 6. Volební právo. Omezení svéprávnosti (o. z.) : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1804/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 4, s. 505-531. 
  article

  article

 7. Nepřípustnost trestního stíhání. Ne bis in idem. Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Trestní sankce. Daňové řízení : usnesení velkého senátu Nejvyššího soudu ze dne 4. 1. 2017, sp. zn. 15 Tdo 832/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 4, s. 535-584. 
  article

  article

 8. Škoda, akcie. Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. Adhezní řízení, řízení o odvolání : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2016, sp. zn. 5 Tdo 407/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 4, s. 585-600. 
  article

  article

 9. Pravomoc soudu : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 2015, sp. zn. 33 Cdo 4180/2014.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 4, s. 603-610. 
  article

  article

 10. Zastoupení. Plná moc : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2015, sp. zn. 29 Cdo 1593/2014.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 4, s. 611-619. 
  article

  article