Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0018256 xcla^"
 1. Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti : ale co to znamená?.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 11, s. 940-947. 
  article

  article

 2. K odepření přístupu k dovolacímu soudu nesprávným posouzením dovolání jako vadného.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 12, s. 56-59. 
  article

  article

 3. Vymezení předpokladu přípustnosti a dovolacího důvodu : nález ÚS z 30. 3. 2021, sp. zn. IV. ÚS 2071/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 6, s. 194-195. 
  article

  article

 4. Problematické otázky zrušení vyvlastnění dle části šesté vyvlastňovacího zákona.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 4, s. 33-38. 
  article

  article

 5. Problematická judikatura ÚS k vyloučení materiální publicity obchodního rejstříku v procesu nabývání vlastnického práva k nemovitosti : usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 8. 2019, sp. zn. III. ÚS 2928/18.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 5, s. 65-72. 
  article

  article

 6. Žaloby na určení vlastnického práva státu podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi.   -- In:  Revue církevního práva -- ISSN 1211-1635. -- Roč. 25, (2019), č. 2, s. 63-80. 
  article

  article

 7. Soudním aktivismem ke ztrátě nezávislosti.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 19, (2017), č. 4, s. 14-19. 
  article

  article

 8. Přípustnost dovolání v civilních věcech ve světle judikatury Nejvyššího a Ústavního soudu.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 5, (2017), č. 12, s. 2-11. 
  article

  article

 9. Nález Ústavního soudu - nabytí vlastnického práva k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí od nevlastníka a ochrana dobré víry nabyvatele : nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2016, sp. zn. III. ÚS 1594/16.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 25, (2016), č. 11, s. 440. 
  article

  article