Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0018004 xcla^"
 1. Majetková podstata. Restituční nárok : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2021, sp. zn. 29 ICdo 88/2019.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 5, s. 330-337. 
  article

  article

 2. Judikatura NS: Náhrada za omezení vlastnického práva k pozemku, na kterém je vodní dílo.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 6, s. 183-187. 
  article

  article

 3. Plat zaměstnanců Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 9. 2017, sp. zn. 21 Cdo 2057/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 1, s. 32-38. 
  article

  article

 4. Čtvrtletní výběr judikatury Ústavního soudu ČR : (IV. Q/2018).   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 21, (2019), č. 2, s. 33-34. 
  article

  article

 5. Nájem bytu, ochrana vlastnictví : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 31 Cdo 1042/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 2, s. 320-327. 
  article

  article

 6. Nájem bytu. Regulované nájemné : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. 26 Cdo 284/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 9, s. 556-562. 
  article

  article

 7. Regulované nájemné. Náhrada za omezení vlastnického práva. Promlčení. Dobré mravy : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 31 Cdo 1042/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 5, s. 316-321. 
  article

  article

 8. Regulované nájemné. Náhrada za omezení vlastnického práva. Promlčení. Dobré mravy : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 31 Cdo 1042/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 6, s. 367-372. 
  article

  article

 9. Nejvyšší soud České republiky: Výše náhrady za omezení vlastnického práva protiústavní regulací nájemného. Námitka promlčení ve sporu o tuto náhradu : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 13. 12. 2017, sp. zn. 31 Cdo 1042/2017.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 6, s. 220-222. 
  article

  article

 10. Vznesení námitky promlčení státem ve sporech týkajících se regulovaného nájemného : nález ÚS z 25. 10. 2016, sp. zn. II. ÚS 2062/14.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 1, s. 11. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.