Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0017414 xcla^"
 1. Prohlášení viny jako kvalifikované doznání nekvalifikovaného.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 5, s. 40-43. 
  article

  article

 2. Porušení práv k ochranné známce a jiným označením, porušení chráněných průmyslových práv, popis skutku, omyl skutkový, znalec : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2020, sp. zn. 5 Tdo 1231/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 8, s. 1252-1282. 
  article

  article

 3. Odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. Nezákonné rozhodnutí : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 11. 2019, sp. zn. 30 Cdo 3542/2018.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 11-12, s. 663-671. 
  article

  article

 4. Vývoj institutu zahájení trestního stíhání a jeho budoucnost.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 16, (2018), č. 4, s. 39-45. 
  article

  article

 5. K účinkům zahájení trestního stíhání z hlediska promlčení a otázkám souvisejícím.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 15, (2016), č. 9, s. 195-203. 
  article

  article