Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0016931 xcla^"
 1. Cochemská praxe v ČR.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 11, s. 391-399. 
  article

  article

 2. Děťátko naše nejmilejší.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 8, (2019), č. 7-8, s. 2-5. 
  article

  article

 3. Řízení ve věcech péče o nezletilé. Opatrovník : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 9. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1288, 1295, 1296, 1297, 1677/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 22, (2018), č. 1, s. 37-45. 
  article

  article

 4. Předběžné opatření a umístění dítěte v ústavním zařízení : nález ÚS z 19. 6. 2018, sp. zn. III. ÚS 1265/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 9, s. 280. 
  article

  article

 5. Změna příslušnosti OSPOD z důvodu vyloučení všech úředních osob.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 6, (2017), č. 11-12, s. 17-19. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.