Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0016675 xcla^"
 1. Schutz- oder Begründungsdilemma? Zur Debatte um ein Fortpflanzungsmedizingesetz.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 77, (2022), Heft 7, s. 327-337. 
  article

  article

 2. Vybrané aspekty dědické (ne)způsobilosti ve vztahu k nezletilému dítěti.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 12, s. 419-427. 
  article

  article

 3. Právní status a postmortální ochrana nascitura v České republice.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 26, (2018), č. 4, s. 629-647. 
  article

  article

 4. Právní status a postmortální ochrana nascitura v České republice.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 26, (2018), č. 4, s. 629-647. 
  article

  article

 5. Status nasciturusa w orzecznictwie organów Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 71, (2016), no. 3, s. 21-37. 
  article

  article