Search results

Records found: 931  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0015821 xcla^"
 1. Aktuality : judikatura.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 5, s. 145. 
  article

  article

 2. Volby do zastupitelstev obcí - manipulovatelný svátek demokracie?.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 5, s. 146-151. 
  article

  article

 3. Aktivní legitimace k podání návrhu na posouzení ústavnosti § 160 odst. 2 InsZ upravujícího přidělování incidenčních sporů : usnesení ÚS z 9. 2. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 11/15.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 5, s. 151-153. 
  article

  article

 4. Posuzování podmínek pro omezení osobní svobody obviněného uvalením vazby : nález ÚS ze 17. 3. 2016, sp. zn. I. ÚS 356/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 5, s. 153. 
  article

  article

 5. Zásada stejné míry péče rodičů o dítě : nález ÚS z 15. 3. 2016, sp. zn. III. ÚS 2298/15.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 5, s. 153. 
  article

  article

 6. Faktický pracovní poměr a vázanost soudu právním názorem soudu vyšší instance : nález ÚS ze 8. 3. 2016, sp. zn. IV. ÚS 3073/15.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 5, s. 153-154. 
  article

  article

 7. Soudní přezkum rozhodnutí o zrušení závazného stanoviska : nález ÚS z 14. 3. 2016, sp. zn. I. ÚS 2866/15.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 5, s. 154. 
  article

  article

 8. Ústavnost výjimky z povinnosti platit odvod za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavby pozemních komunikací : nález ÚS z 15. 3. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 30/15.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 5, s. 154. 
  article

  article

 9. Právo na právní pomoc a nutná obhajoba u cizinců : nález ÚS z 22. 3. 2016, sp. zn. I. ÚS 469/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 5, s. 154. 
  article

  article

 10. Odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným vydáním živnostenského listu : nález ÚS z 22. 3. 2016, sp. zn. IV. ÚS 2598/15.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 5, s. 154. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.