Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0015526 xcla^"
 1. Die Erweiterung der Wiederaufnahme zuungunsten des Freigesprochenen.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 75, (2022), Heft 15, s. 1058-1061. 
  article

  article

 2. Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. ÚS-st. 50/20 : datum rozhodnutí: 21. dubna 2020.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 29, (2020), č. 3, s. 49-50. 
  article

  article

 3. Dokazování v rámci rozhodování o obnově trestního řízení : nález ÚS z 25. 2. 2019, sp. zn. II. ÚS 2587/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 4, s. 117. 
  article

  article

 4. Počátek běhu lhůty pro podání stížnosti proti usnesení o zamítnutí návrhu na povolení obnovy řízení : nález ÚS ze 4. 8. 2016, sp. zn. I. ÚS 721/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 11-12, s. 361. 
  article

  article

 5. Počátek běhu lhůty pro podání stížnosti proti usnesení o zamítnutí návrhu na povolení obnovy řízení : nález ÚS z 20. 8. 2015, sp. zn. III. ÚS 2366/13.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 11-12, s. 398. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.