Search results

Records found: 29  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0013931 xcla^"
 1. Die Rechtsnatur von Kryptowährungsdarlehen.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 51, s. 3751-3756. 
  article

  article

 2. Imperativní normy a mezinárodní právo soukromé - klasické téma v současnosti.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 1, s. 1-20. 
  article

  article

 3. Das Wucherverbot.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 21, s. 1017-1027. 
  article

  article

 4. Das Corona-Moratorium nach Art. 240 EGBGB .   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 9, s. 443-448. 
  article

  article

 5. Das gesetzliche COVID-19-Kreditmoratorium .   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 14-15, s. 629-640. 
  article

  article

 6. Smluvní pokuta, neplatnost právního jednání : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2019, sp. zn. 23 Cdo 1192/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 5, s. 873-881. 
  article

  article

 7. Nejvyšší soud České republiky: Narušení veřejného pořádku způsobující neplatnost právního jednání. Nedodržení zákonného požadavku na smlouvu uzavřenou mezi jednočlennou společností zastoupenou jediným společníkem a tímto společníkem. Zneužití práva : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 10. 6. 2020, sp. zn. 31 ICdo 36/2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 19, s. 678-681. 
  article

  article

 8. K přípustnosti retroaktivity a rozsahu jejích účinků ve smluvním právu.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 11, s. 2-5. 
  article

  article

 9. Nejvyšší soud České republiky: Spravedlivé důvody pro ukončení kontraktačního procesu v rámci předsmluvní odpovědnosti : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 30. 10. 2018, sp. zn. 25 Cdo 865/2018.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 5, s. 184-186. 
  article

  article

 10. Nejvyšší soud České republiky: Důsledky absence oprávnění prodávajícího nakládat s předmětem koupě : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 26. 4. 2018, sp. zn. 29 Cdo 2601/2016.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 18, s. 644-646. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.