Search results

Records found: 18  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0013501 xcla^"
 1. Podmínky použití invazivních metod zásahů do tělesné integrity v zákoně o Policii České republiky.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 4, s. 208-217. 
  article

  article

 2. Beaufsichtigte Drogenscreenings mittels Urinkontrollen in Justizvollzugsansalt : BVerfG 22.07.22 – 2 BvR 1630/21.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Neue juristische Wochenschrift - Jhrg. 75, Heft 36, 2022, s. 2610-2613. 
  article

  article

 3. Beurteilung der Impfpflicht gegen Covid-19 in Österreich : VfGH – 23. 06. 22.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 49, (2022), Heft 13-16, s. 424-440. 
  article

  article

 4. Doping-Sperre gegen Berufssportlerin / Justizgewähranspruch / Fall Pechstein : BVerfG – 03. 06. 22.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 49, (2022), Heft 13-16, s. 460-466. 
  article

  article

 5. Are trans rights human rights? The case of gender self-ID.   -- In:  Public law -- ISSN 0033-3565. -- 2021, no. 3, s. 480-489. 
  article

  article

 6. Užití omezovacích prostředků v průběhu nedobrovolné hospitalizace s důrazem na užití síťových lůžek.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 8, s. 774-792. 
  article

  article

 7. Dignity, integrity, and the concept of a person.   -- In:  Vienna journal on international constitutional law -- ISSN 2306-3734. -- Vol. 13, (2019), no. 4, s. 323-372. 
  article

  article

 8. The construction of gender and sexuality in the approach of key international law actors to the circumcision of children.   -- In:  Human rights law review -- ISSN 1461-7781. -- Vol. 19, (2019), no. 4, s. 617-647. 
  article

  article

 9. Věc Solska a Rybicka proti Polsku : rozsudek Solska a Rybicka proti Polsku, stížnost č. 30491/17 a 31083/17, Evropský soud pro lidská práva, první sekce, 20. 9. 2018.   -- In:  Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi -- ISSN 1214-3839. -- Roč. 25, (2019), č. 3, s. 58-71. 
  article

  article

 10. Geschlechtertheorie als Problem der Verfassungsauslegung : Anmerkungen zum Beschluss des BVerfG v. 10. 10. 2017 – 1 BvR 2019/16 zur geschlechtlichen Diversität.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 73 (2018), Heft 7, s. 317-327. 
  article

  article