Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0013443 xcla^"
  1. Bytové spoluvlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku - 1. část.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 10, s. 343-354. 
    article

    article

  2. Bytové spoluvlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku - 2. část.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 11, s. 386-393. 
    article

    article

  3. Daň z příjmů: prodej spoluvlastnického podílu na bytovém domě; osvobození od daně : podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. 4. 2015, čj. 15 Af 419/2012-43.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 14, (2016), č. 3, s. 255-259. 
    article

    article

  4. Převod vlastnického práva k jednotce podle nového občanského zákoníku.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 23, (2015), č. 2, s. 44-52. 
    article

    article