Search results

 1. Správní řád : praktický komentář / Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Martin Škurek, Pavel Vetešník, Eva Horzinková, Vladimír Novotný, Olga Sovová, Lenka Scheu.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xviii, 865 stran . ISBN 978-80-7598-797-6   Signatura M 8697
  SP
  Správní řád

  book

 2. English for administrative law / Martin Škurek, Eva Přidalová, Kamila Tozzi.    Praha : Leges, 2019 . 159 stran . ISBN 978-80-7502-390-2   Signatura L 246
  LA
  English for administrative law

  book

 3. Správní právo trestní / Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv.    Praha : Leges, 2017 . 304 stran . ISBN 978-80-7502-219-6   Signatura M 7993
  SD
  Správní právo trestní

  book

 4. Správní trestání / Kateřina Frumarová a kolektiv.    Praha : Leges, 2017 . 396 stran . ISBN 978-80-7502-250-9   Signatura M 8081
  SD
  Správní trestání

  book

 5. Kontroverzní názory v právu : sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právníků 2015 / Hana Vičarová Hefnerová, Lucia Madleňáková (eds.).    Praha : Leges, 2016 . 277 stran . ISBN 978-80-7502-111-3   Signatura M 7420
  PV
  Kontroverzní názory v právu

  book

 6. Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR / Martin Škurek.    Praha : Leges, 2015 . 224 stran . ISBN 978-80-7502-094-9   Signatura M 7345
  SP
  Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR

  book

 7. Správní právo : zvláštní část (vybrané kapitoly) / Vladimír Sládeček, Olga Pouperová ... [et al.].    Praha : Leges, 2014 . 494 s. . ISBN 978-80-87576-48-9   Signatura M 6984
  SP-SlSp
  Správní právo

  book