Search results

Records found: 16  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0012535 xcla^"
 1. BVerfG – 26. 04. 22 – Bayerisches Verfassungsschutzgesetz teilweise verfassungswidrig.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 49, (2022), Heft 9-12, s. 295-328. 
  article

  article

 2. „Corona-Partys“ und die Unverletzlichkeit der Wohnung – Die schwierige Suche nach rechtlichen Befugnissen für die Wohnungsdurchsuchung.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 136, (2021), Heft 6 s. 367-373. 
  article

  article

 3. Vstup vlastníka nemovité věci do obydlí osoby užívající prostory bez řádného právního titulu.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 1, s. 9-13. 
  article

  article

 4. Buccal swab in criminal investigations : Dragan v Serbia (Application No. 75229/10).   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- Vol. 25 (2020), Iss. 4, s. 394-405. 
  article

  article

 5. Kaminskas v Lithuania.   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- Vol. 25 (2020), Iss. 6. 
  article

  article

 6. Verdachtsgründe bei Durchsuchung einer Wohnung (BVerfG).   -- In:  NJW Spezial -- ISSN 1613-4621. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 2, s. 57. 
  article

  article

 7. Ústavnost domovní prohlídky a nedotknutelnost obydlí.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 8, s. 287-291. 
  article

  article

 8. Ochrana ovzduší versus nedotknutelnost obydlí provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů (kotlů na tuhá paliva) : nález pléna Ústavního soudu ze dne 17. 7. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 2/17 (313/2017 Sb.).   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 10, (2018), č. 2, s. lxxviii. 
  article

  article

 9. ÚS: ke kontrolám domácích kotlů.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 7-8, s. 8. 
  article

  article

 10. Novela zákona o ochraně ovzduší - na pomezí ústavní konformity?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 20, s. 687-696. 
  article

  article