Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0011425 xcla^"
 1. Splatnost dluhu v závazkovém právu (praktická část).   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 12, s. 419-429. 
  article

  article

 2. Předžalobní výzva a nárok žalobce na náhradu nákladů řízení.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 28, (2019), č. 10, s. 34-40. 
  article

  article

 3. Vrchní soud v Praze: Žádost o vydání opisu seznamu akcionářů obsahujících předžalobní výzvu dle § 142a OSŘ : usnesení Vrchního soudu v Praze z 20. 12. 2017, sp. zn. 7 Cmo 171/2017.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 9, s. 339-341. 
  article

  article

 4. Náležitosti předžalobní výzvy podle § 142a OSŘ.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 24, (2016), č. 13-14, s. 489-496. 
  article

  article

 5. To nejlepší z Ústavního soudu. Aktuality z judikatury Ústavního soudu : výběr nejzajímavějších rozhodnutí z prosince 2013 přímo od pramene.   -- In:  Právo & byznys -- ISSN 1804-6061. -- 2014, únor, s. 30-31. 
  article

  article

 6. Extenzivní výklad § 142a odst. 1 o.s.ř. obecným soudem; náhrada nákladů řízení : nález sp.zn. II. ÚS 2697/13 ze dne 3.12.2013.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 6, (2014), č. 1, s. 44. 
  article

  article

 7. Výklad § 142a odst. 1 OSŘ a náklady řízení : nález z 3.12.2013, sp.zn. II. ÚS 2697/13.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.20, (2014), č. 3, s. 95. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.