Search results

Records found: 19  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0011280 xcla^"
 1. K platnosti smlouvy o nájmu věci pronajaté více smlouvami několika zájemcům : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 2021, sp. zn. 31 Cdo 3679/2020.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 1-2, s. 60-64. 
  article

  article

 2. Ústavnost zákonů odkládajících placení nájmů kvůli koronavirovým opatřením : nález ÚS z 8. 12. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 21/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 2, s. 45-46. 
  article

  article

 3. Čtvrtletní výběr judikatury Ústavního soudu ČR : (IV. Q/2020).   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 23, (2021), č. 3, s. 30-31. 
  article

  article

 4. Der Einfluss der COVID-19-Pandemie auf die Geschäftsraummiete.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 23-24, s. 1065-1077. 
  article

  article

 5. Nejvyšší soud České republiky: dvojí nájem téže věci a neplatnost nájemní smlouvy : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze 14. 4. 2021, sp. zn. 31 Cdo 3679/2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 15-16, s. 567-568. 
  article

  article

 6. Die unterlassene Auslegung – vier OLG-Urteile zu Miete und Corona.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 9, s. 455-459. 
  article

  article

 7. Bestandrechtliche Folgen der COVID-19-Pandemie – gänzliche anders als im Regelfall? .   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 8, s. 341-350. 
  article

  article

 8. Corona-Krise : Unmöglichkeit und Wegfall der Geschäftsgrundlage bei gewerblichen Miet- und Pachtverträgen.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 8, s. 388-396. 
  article

  article

 9. Das Corona-Moratorium nach Art. 240 EGBGB .   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 9, s. 443-448. 
  article

  article

 10. Die Auswirkungen von COVID-19 auf Geschäftsraummieter und Pächter .   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 12, s. 533-541. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.