Search results

Records found: 27  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0010633 xcla^"
 1. Nejvyšší správní soud: Nemožnost automatického vylučování ochrany při úpadku zaměstnavatele v případě zaměstnanců nacházejících se v souběhu funkcí : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 7. 2022, č. j. 10 Ads 262/2020-98.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 14, (2022), č. 3, s. 224-226. 
  article

  article

 2. Reorganizace : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2020, sen. zn. 29 NSČR 137/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 5, s. 827-839. 
  article

  article

 3. Insolvenzfähigkeit einer politischen Partei (Gebietsverband) (BGH).   -- In:  NJW Spezial -- ISSN 1613-4621. -- 2021, Heft 8, s. 245. 
  article

  article

 4. Odpovědnost statutárních orgánů za schodek při konkursu korporace po novele zákona o obchodních korporacích.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 29, (2020), č. 5, s. 43-47. 
  article

  article

 5. Insolvenční řízení, úpadek : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2020, sen. zn. 29 NSČR 13/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 9, s. 1509-1522. 
  article

  article

 6. Trestný čin poškodzovania veriteľa : komparatívny pohľad.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 7, s. 656-673. 
  article

  article

 7. Feststellung der Zahlungsunfähigkeit : wenn Strafrecht und Insolvenzrecht aufeinandertreffen.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg 72, (2019), Heft 21, s. 1486-1491. 
  article

  article

 8. Některé souvislosti trestního a insolvenčního práva v aktuální rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 5, s. 48-49. 
  article

  article

 9. Insolvence, majetková podstata : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2016, sen. zn. 29 NSČR 89/2014.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 1, s. 189-196. 
  article

  article

 10. Odůvodnění usnesení o povolení reorganizace a aplikace § 169 odst. 2 OSŘ : nález ÚS z 18. 1. 2018, sp. zn. II. ÚS 1162/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 3, s. 77-79. 
  article

  article