Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0010609 xcla^"
 1. Vliv nového znaleckého práva na zjišťování škody v trestním řízení.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 11, s. 20-25. 
  article

  article

 2. Trestněprávní pojetí škody na veřejném majetku při jeho správě.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 10, s. 17-24. 
  article

  article

 3. Právní omyl v trestním zákoníku - co lze pod něj podřadit a jak přistupovat k posuzování jeho vyvarovatelnosti?.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 17, (2018), č. 6, s. 131-137. 
  article

  article

 4. Odpovědnost insolvenčního správce za protiprávní jednání v insolvenčním řízení z pohledu ne bis in idem.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 17, (2018), č. 7-8, s. 169-172. 
  article

  article

 5. Trestní odpovědnost při hospodaření s veřejným majetkem a výkon pravomoci úřední osoby.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 25, (2017), č. 2, s. 195-207. 
  article

  article

 6. Trestní odpovědnost při hospodaření s veřejným majetkem a výkon pravomoci úřední osoby.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 25, (2017), č. 2, s. 195-207. 
  article

  article

 7. Je možné spáchat trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby při dispozici s majetkem územní samosprávy?.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 13, (2014), č. 5, s. 113-116. 
  article

  article

 8. Kdy mají zastupitelé trestněprávní odpovědnost za hlasování?.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 21, (2013), č.8, s. 62-65. 
  article

  article

 9. Porušení povinnosti při správě cizího majetku zastupitelem.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč.21, (2013), č. 10, s. 58-61. 
  article

  article