Search results

Records found: 60  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0010538 xcla^"
 1. Informační povinnost dle ZdravSl : nález ÚS ze 17. 1. 2023, sp. zn. Pl. ÚS 25/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 3, s. 83-84. 
  article

  article

 2. Eltern als Schaden? – Patientenautonomie bei ärzlicher Behandlung und am Lebensende.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 6, 2023, s. 321-326. 
  article

  article

 3. Lebenserhaltende Maβnahmen als Schaden : BVerfG 07.04.22 – 1 BvR 1187/19.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 6, 2023, s. 356-358. 
  article

  article

 4. Right to informed consent in medical procedures : Mayboroda v Ukraine (App. No. 14709/07).   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- Iss. 4, 2023, s. 417-419. 
  article

  article

 5. Poplatek za pobyt v protialkoholní záchytné stanici : nález ÚS z 13. 12. 2022, sp. zn. Pl. ÚS 36/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 2, s. 47-48. 
  article

  article

 6. Of Virus and Vires : Lockdowns, Vaccine Mandates and the Role of the Courts.   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- Iss. 6, 2023, s. 579-607. 
  article

  article

 7. Ústav zdravotnických informací a statistiky nesprávně anonymizoval porodnice, k nimž poskytl vyžádané informace o počtech porodů, zákroků a poranění : nález Ústavního soudu ze dne 11. 4. 2023, sp. zn. III. ÚS 836/21.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 56, (2023), č. 5-6, s. 346-348. 
  article

  article

 8. Právo klientek vyjádřit se v soudním řízení, jež se týká oprávnění jejich porodní asistentky vést domácí porod : nález ÚS z 24. 11. 2021, sp. zn. II. ÚS 1238/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 2, s. 48-49. 
  article

  article

 9. Die einrichtungsbezogene Impflicht – eine Bilanz nach sechs Monaten.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Neue juristische Wochenschrift - Jhrg. 75, Heft 39, 2022, s. 2798-2803. 
  article

  article

 10. Nález Ústavního soudu České republiky I. ÚS 1785/21 : datum rozhodnutí: 28. června 2022.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 31, (2022), č. 4, s. 49-51. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.