Search results

 1. Brauchen wie eine neue rechtliche Form der Partnerschaft?.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 8, s. 357-362. 
  article

  article

 2. K rozsudku NS ve věci posuzování ochranného účelu povinnosti postupovat lege artis : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 9. 2019, sp. zn. 25 Cdo 83/2019.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 1-2, s. 70-72. 
  article

  article

 3. K rozhodování podle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění a pozdní spravedlnosti.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 2, s. 55-61. 
  article

  article

 4. Verfassungswidrikgeit des Verbots des Mitführens eines Blundenführhundes in Artzpraxis : BVerfG 30.01.20 – 2 BvR 1005/18.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 18, s. 1282-1284. 
  article

  article

 5. Die Corona-Prämie – Sonderleistung für das Personal in Pflegeeinrichtungen.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 27, s. 1911-1918. 
  article

  article

 6. Náhrada škody. Náklady na péči o poškozeného : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2018, sp. zn. 25 Cdo 3094/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 4, s. 231-235. 
  article

  article

 7. Ukončování léčby pacienta.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 20, s. 698-705. 
  article

  article

 8. Zásah do integrity dítěte.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 21, s. 733-736. 
  article

  article

 9. Invazivní zákrok do integrity pacienta.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 23-24, s. 816-820. 
  article

  article

 10. International scientific conference Labour Law 2017 which took place in Třešť, on 11th-13th October 2017, on Personal data protection, civil service act, and social circumstances of employment of foreigners.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 8, (2018), no. 1, s. 85-87. 
  article

  article